DEPRIESTER, uw partner in afbraak- en omgevingswerken

GRONDWERKEN

depriester

Voor al uw grondwerken kan u bij ons terecht, zoals o.a.

 • Uitgraven van kelders en funderingen
 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Uitgraven van vijvers of zwembaden
 • Terreinen nivelleren of ophogen
 • Plaatsen van septische putten en regenwaterputten
 • Parkings, opritten en omgevingswerken
 • Grondverzet
CONTACTEER ONS

AFBRAAKWERKEN

U kunt op ons beroep doen voor alle mogelijke afbraakwerken.
Ook voor de afvoer van het afbraakmateriaal kunt u op ons een beroep doen.

Voor verdere inlichtingen en gratis offerte, gelieve contact met ons op te nemen.

CONTACTEER ONS

RIOLERINGSWERKEN

Rioleringswerken

Wij verzorgen ook alle rioleringswerken

 • Aanleggen riolering
 • Herstel riolering
 • Regenwaterputten
 • Septische puttten
CONTACTEER ONS

TRANSPORT

U kunt op ons beroep doen voor algemeen vervoer, het leveren van gebroken steenslag, teelaarde, enz.

Voor verdere inlichtingen en gratis offerte, gelieve contact met ons op te nemen..

CONTACTEER ONS